Sản xuất nội thất sofa Furicco

Furicco Cơ sở sản xuất nội thất sofa Furicco chuyên sản xuất ghế sofa, được định hình như một công ty tham khảo trong lĩnh vực này. Câu chuyện bắt đầu từ năm 2004. Kể từ đó Furicco luôn nổi bật về sự xuất sắc của các sản phẩm trong lĩnh vực sản xuất ghế ngồi văn phòng. Sự thành công của công ty cũng thông qua văn hóa làm hài lòng khách hàng. Sự quan tâm liên tục và được công nhận đầy đủ, ngoài việc cung cấp các sản phẩm chất lượng cao nhất, còn được thể hiện ở sự hỗ trợ hoàn toàn, từ việc xác định dự án đến hiện thực hóa dự án.

  • Dự án Buiding văn phòng
  • Phòng trưng bày của khách hàng
Tin tức
GuangDong ShunDe Furicco Furniture Co., LTD

Furicco, chuyên sản xuất ghế sofa, được định hình là một công ty tham khảo trong lĩnh vực này. Câu chuyện bắt đầu từ năm 2004. Kể từ đó Furicco luôn nổi bật về sự xuất sắc của các sản phẩm trong lĩnh vực sản xuất ghế ngồi văn phòng. Thành công của công ty cũng thông qua văn hóa làm hài lòng khách hàng. Sự quan tâm liên tục và được công nhận đầy đủ, ngoài việc cung cấp các sản phẩm chất lượng cao nhất, còn được thể hiện ở sự hỗ trợ hoàn toàn, từ việc xác định dự án đến hiện thực hóa dự án.

Chi tiết